صورت بروات و رسید پرداخت و مفاصاحساب ولایات و قراء گیلان از ۱۲۸۷ تا ۱۳۱۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت بروات ارسالی از انزلی از بابت گمرک انزلی به خط سیاق/رسید پرداخت وجه به تحویلدار گمرک انزلی/صورت جمع خالصجات گیلان شامل فومن، رشت، تولم، رانکوه، لشت نشا/قبض از بابت پرداخت مسنمری مشهدی احمد مباشر صومعه سرا/صورت قیمت برنج/مفاصا حسابمشهدی علیرضا و میرزابابا به تاریخ های ۱۲۸۷ق و ۱۳۱۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۷
موضوع اثر : صورت بروات
تاریخ خلق : از ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قبض, برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان