قبض رسید وجه از آقاموسی قصاب از بابت قسط بازار جمعه تولم ۱۲۹۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت وجه از آقاموسی قصاب از بابت قسط بازار جمعه تولم به تاریخ ۱۲۹۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۰۵
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۲۲ رجب ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان