عقدنامه سیدهادی فرزند آقاسیدمحمد و هماخانم به مهریه پنجاه ریال به تاریخ ۱۳۳۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین سیدهادی فرزند آقاسیدمحمد و هماخانم فرزند حاجی‌باباخان به مهریه پنجاه ریال به تاریخ ۱۳۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۴۴
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۴ ذیقعده ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۵۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان