نامه و گزارش محمدحسین دهدشتی به کمپانی مسعودیه اصفهان درباره فروش زمین در اصفهان و محاسبه جمع و خرج ملامحمدباقر ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه و گزارش محمدحسین دهدشتی به کمپانی مسعودیه اصفهان درباره فروش زمین در اصفهان و محاسبه جمع و خرج ملامحمدباقر ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۵۲
پدید آورندگان : محمدحسین دهدشتی (نویسنده)
موضوع اثر : فروش زمین و جمع و خرج
تاریخ خلق : ۱۹ رجب ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : سند, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان