تلگرافات مختلف از ناصرالملک، حسین ملک و اقاسید عبدالله بهبهانی در موضوعات مختلف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف ناصرالملک به اصف الدوله والی خراسان و سیستان درخصوص تسعیر و تخفیف مالیات جنسی ملک التجار برطبق فرمان سال ۱۳۲۲ و عودت مبلغ اضافه به ملک التجار/ تلگراف حسین ملک به پدرش محمدکاظم درباره اصرار والی خراسان در گرفتن مالیات از انها / تلگراف جوابیه به اقاسید عبدالله درخصوص صحت فرامین شاه شهید در خصوص تخفیفات مالیاتی و اصرار حکومت در گرفتن آن
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۸۹
موضوع اثر : تلگراف
تاریخ خلق : از ۵ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴) تا ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان