نامه های ارسالی از عدلیه خراسان به حسین ملک درباره رای دادگاه استیناف در پرداخت برات ۴ هزار تومانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه های ارسالی از عدلیه خراسان به حسین ملک درباره رای دادگاه استیناف در پرداخت برات ۴ هزار تومانی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۹۶
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : از ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴) تا
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان