نامه حسین ملک درباره واقعه مسجد گوهرشاد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسین ملک به شخصی ناشناس درباره واقعه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب و جاسوسیهای شوشتری خفیه نویس رضاشاه اعدام اسدی نایب التولیه استان قدس و زندانی کردن برادر زنش میرزا طاهر متولی گوهرشاد
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۴۶
پدید آورندگان : حاج حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : نامه حسین ملک درباره واقعه مسجد گوهرشاد و مسئله کشف حجاب
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان