تلگراف صمصام السلطنه وزیر عدلیه پیرامون رسیدگی به صلح نامه ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف صمصام السلطنه وزیر عدلیه از مشهد به طهران برای مخبرالسلطنه وزیرعدلیه پیرامون رسیدگی به صلح نامه ملک التجار با ذکر شواهد مربوطه
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۶۴
پدید آورندگان : نجفقلی خان صمصام السلطنه (پدید آور)
موضوع اثر : صلح نامه
تاریخ خلق : ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان