تسلیت نامه محمدکاظم به پسرش حسین درباره مرگ برادر زن حسین سال ۱۳۳۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم به پسرش حسین درباره تسلیت فوت میرزا طاهر متولی مسجد گوهرشاد برادر زن حسین در سال ق۱۳۳۱
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۷۱
پدید آورندگان : حاج محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تسلیت نامه
تاریخ خلق : ۱۳ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان