نامه از ناشناس به حسین ملک و توضیح به وی درباره علت پرداخت نکردن برات به او قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای خطاب به حسین ملک و بیان دلیل عدم پرداخت برات حسین اقا به دلیل اشوب مشهد
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۸۷
موضوع اثر : نامه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان