مصالحه میان حسین ملک با ظهیرالاسلام درباره رقبات وقف شده به استان قدس بمال المصالحه ۱۲ تومان در ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه میان حسین ملک با ظیرالاسلام متولی باشی استانه مقدسه درباره رقبات موقوفه به استان قدس بمال المصالحه ۱۲ تومان در ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۲۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان