رسید مخارج قنات توسط میرزا ابولاحسن خان از غلامرضا مقنی جمادی الثانی ۱۳۳۳ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید مخارج قنات از طرف استاد غلامرضا مقنی به میرزا ابوالحسن خان جمادی الثانی ۱۳۳۳
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۴۴
پدید آورندگان : غلامرضا مقنی (نویسنده) میرزا ابوالحسن خان (نویسنده)
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان