ادعای خیانت درباب املاک موقوفه و پرداخت دین او بعنوان اشغال ذمه

نظر شما:

ادعای خیانت درباب املاک موقوفه و پرداخت دین او بعنوان اشغال ذمه
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۵۱
موضوع اثر : ادعای خیانت
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : متولی, واقف, طغرا, وقف, کاغذ