مبایعه نامه بین ورثه کربلائی اسماعیل و ورثه کربلائی غلام با محمداسماعیل تاجر یزدی در ربیع الثانی ۱۳۱۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین ورثه کربلائی اسماعیل و ورثه کربلائی غلام با محمداسماعیل تاجر یزدی در ۲ربیع الثانی ۱۳۱۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۵۹
پدید آورندگان : محمدمهدی (نویسنده)
موضوع اثر : قنات
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الثانی ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان