نامه کفیل ارکان حرب لشگر شرق به حسین آقا ملک در مهر ۱۳۱۰ پهلوی

نظر شما:

نامه کفیل ارکان حرب لشگر شرق وزارت جنگ به حسین آقا ملک راجع به سارقین افغانی در دهم مهر ۱۳۱۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۷
پدید آورندگان : کفیل ارکان حرب لشگر شرق (نویسنده)
موضوع اثر : سارقین افغانی
تاریخ خلق : ۱۰ مهر ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان