نامه فرمانفرمای ایالت خراسان و سیستان به حسین آقا ملک پیرامون قنات حسن آباد و خدمتانه مستاجر حوت ۱۲۹۸ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه فرمانفرمای ایالت خراسان و سیستان به حسین آقا ملک پیرامون رسیدگی به مسئله قنات حسن آباد و دریاقت خدمتانه از مستاجر حسین آقا ملک حوت ۱۲۹۸
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۷۱
موضوع اثر : قنات و خدمتانه مستاجر
تاریخ خلق : ۲۹ اسفند ۱۲۹۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان