برگ هائی از تقویم پارس بصورت سررسید مربوط به سال ۱۳۰۵ش با گاهشماری شمسی، قمری و میلادی. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

برگ هائی از تقویم پارس بصورت سررسید مربوط به سال ۱۳۰۵ش با گاهشماری شمسی، قمری و میلادی از صفحه ۶ تا ۲۵ . از صفحه ۶ تا ۹ شامل اسامی نمایندگان مجلس موسسان است در سایر برگها یادداشتهای شخصی دستنویس وجود دارد
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۷۴
پدید آورندگان : تقویم پارس (پدید آور)
موضوع اثر : گاهشماری
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان