سواد نامه ملاعلی کنی و صورت رقعه عبدالوهاب خان آصف الدوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد نامه مرحوم ملاعلی کنی و صورت رقعه مرحوم عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی و پرسش و پاسخ های مطرح شده فیما بین این دو نفر
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۵
پدید آورندگان : ملاعلی کنی (نویسنده) عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی (نویسنده)
موضوع اثر : پرسش و پاسخ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : رقعه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان