نمون برگ جریمه از طرف خانم فخرالدوله به حسین آقا ملک در ۱۳۴۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نمون برگ وجه جریمه امین الدوله که بواسطه فخرالدوله در تاریخ ۱۱ ربیع الاول ۱۳۴۲ به شکایت حسین آقا ملک به وزارت عدلیه ، اجرا شده است
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۷
موضوع اثر : جریمه و شاکی
تاریخ خلق : ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان