نامه بانک شاهنشاهی به حسین آقا ملک پیرامون حساب های جاری ایشان در ۱۳۰۹ پهلوی

نظر شما:

نامه بانک شاهنشاهی از مشهد به حسین آقا ملک پیرامون حساب های جاری ایشان در ۲۹ اسفند ۱۳۰۹ باضافه پاکت یک فقره چک به اسم ملوک حانم جهت کارسازی در
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۸
پدید آورندگان : بانک شاهنشاهی ایران (نویسنده)
موضوع اثر : حساب جاری
تاریخ خلق : ۲۹ اسفند ۱۳۰۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان