نامه محمدشفیع به حسین آقا ملک با موضوعات گوناگون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدشفیع متولی به حسین آقا ملک پیرامون عرض ارادت، دعا برای رفع کسالت، تقاضای تعیین تکلیف و برات و بیان وضعیت بعضی املاک موقوفه و استدعای امنای آستانه مبنی بر واگذاری ملک علی آباد به آستانه
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۹۷
پدید آورندگان : محمدشفیع متولی (نویسنده)
موضوع اثر : احوالپرسی و وضعین املاک و...
تاریخ خلق : ۱۲ ذیحجه ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : برات, متولی, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان