اجاره نامه بین شیخ علی و مشهدی ابوالقاسم و آقا رضا چائی فروش ربیع الاول ۱۲۹۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین شیخ علی خلف شیخ محمد دامغانی و مشهدی ابوالقاسم و آقا رضا چائی فروش ۹ ربیع الاول ۱۲۹۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۴۷
موضوع اثر : دکه
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الاول ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳۱۴)
رنگ : زیتونی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان