نامه به رکن الدوله مبنی بر مالکیت کلاتجات جام رجب ۱۳۱۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه صدارت عظمی به شاهزاده رکن الدوله مبنی بر چگونگی خریداری تیول کلاتجات جام ، باخزر و املاک و ثبت شدن آن در دفتر مخصوص و عدم تعرض به آن طبق کتابچه دستورالعمل و تحقیقات در رجب ۱۳۱۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۴۹
پدید آورندگان : فض الله بن آقاسی (نویسنده) صدارت عظمی (پدید آور)
موضوع اثر : خرید و مالکیت املاک
تاریخ خلق : ۲۰ رجب ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان