نامه محمدباقر به حسین آقا ملک پیرامون قبض دریافتی شرکت عمومی رجب ۱۳۲۳ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمدباقر به حسین آقا ملک پیرامون قبض دریافتی شرکت عمومی و مسائل پیش آمده و تقاضای مرقوم نمودن تعلیقه توسط حسین آقا ملک در ۲۹رجب ۱۳۲۳
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۵۳
پدید آورندگان : حاج محمدباقر (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۲۰ رجب ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تعلیقه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان