نامه از ملک التجار به نصیر حضور در باره مهر و موم صندوق شرکت عمومی ۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه از محمدکاظم ملک التجار به آقا نصیر حضور در باره مهر و موم صندوق شرکت عمومی و درخواست تایید آن از سوی کاظم ۱ صفر ۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۵۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۱ صفر ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان