نامه محمدکاظم ملک التجار به پسرش در رابطه به وصول پول و دستور پرداخت

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به پسرش حسین آقا ملک در رابطه با صدور حواله ۱۰۰ تومانی به سید محمد مجتهد و رسید وصول پول از معاون الایاله درخصوص پل کشی زمین
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده) عبدالرسول (نویسنده)
موضوع اثر : مالی
رنگ : کرم ، نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :