نامه نجدالسلطنه به حسین آقا ملک بابت حقوق میرزا مهدی رئیس و رسید پرداخت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه نجدالسلطنه به حسین آقا ملک بابت کارسازی برات و طلب آقا میرزا مهدی رئیس در ذیقعده ۱۳۳۱ و رسید دریافتی آقا رئیس از حسین آقا ملک در ربیع الاول ۱۳۳۲، صورت حساب نجدالسلطنه به سیاق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۲
پدید آورندگان : نجدالسلطنه (نویسنده)
موضوع اثر : طلب و رسید
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان