نامه وزارت عدلیه به ملک التجار و نامه ملک التجار در رابطه با عین الدوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دایره بدایت اداره مدعی العموم وزارت عدلیه در ۲۵ جمادی الاخر ۱۳۳۲ به ملک التجار پیرامون قضیه حسینعلی میرزا و نامه ملک التجار در رابطه با مسائل عین الدوله
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۳
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، اداره مدعی العموم (نویسنده) محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : حقوقی
تاریخ خلق : ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و سبز زیتونی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : واترمارک, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان