نامه معاون الایاله و گزارش از رفتن آقا شیخ به فاروج و سواد تلگراف به رئیس التجار در رمضان۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه معاون الایاله به رئیس التجار و گزارش از رفتن آقا شیخ به فاروج و سواد تلگراف به رئیس التجار به وی در رمضان۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۴
پدید آورندگان : معاون الایاله (پدیدآور) رضا رئیس التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : گزارش
تاریخ خلق : ۶ رمضان ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان