مکاتبات ملک التجار و معین السادات و وزارت عدلیه پیرامون اختلافات و مسائل فیمابین در سال ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مکاتبات ملک التجار و معین السادات و وزارت عدلیه پیرامون اختلافات و مسائل فیمابین: ۲ برگ احضاریه حقوقی محکمه استیناف شعبه ثالث ۱۳۳۴-۱۳۳۵، جواب ملک التجار به اعتراضات وکیل معین السادات ۱۱ رجب ۱۳۳۵، نامه مؤتمن الملک به محکمه شعبه ثانی مبنی بر شهادت یکی بودن خط صلح نامه و ورقه ارائه شده به محکمه ۲۷ ذی الحجه ۱۳۳۵ ، نامه معین السادات به شعبه ثانی ۲۸ ذی الحجه ۱۳۳۵، نامه وزارت عدلیه و پاسخ ملک التجار در ۲۵ محرم ۱۳۳۵
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۶
پدید آورندگان : عدلیه اعظم، محکمه استیناف شعبه ثالث طهران (پدیدآور) محمدکاظم ملک التجار (نویسنده) مؤتمن‌الملک (نویسنده) معین السادات طهرانی (نویسنده)
موضوع اثر : حقوقی
تاریخ خلق : رجب ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم، نخودی، سبز
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان