کپیه نامه حسین محمدزاده به رئیس کل گمرکات و مالیه پیرامون اجاره معدن نیشابور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

کپیه نامه حسین محمدزاده به رئیس کل گمرکات و مالیه پیرامون اجاره معدن نیشابور
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۷۲
پدید آورندگان : حسین محمد برادرزاده شیخ ابوالقاسم (نویسنده)
موضوع اثر : معدن نیشابور
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : نواب, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان