صورت اضافه جمع ماه پیچی ئیل خراسان ملک التجار در عوض مواجب نصرت الملک ذیقعده ۱۳۱۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اضافه جمع ماه پیچی ئیل خراسان ملک التجار در عوض مواجب نصرت الملک ذیقعده ۱۳۱۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۷۵
موضوع اثر : صورت اضافه جمع خراسان
تاریخ خلق : از ذیقعده ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴) تا
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, ماشینی, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان