صورت هزینه های گندم و جو و روغن و اعلام وصول وجه آن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت هزینه های گندم و جو و روغن و اعلام وصول وجه و ارسال آن در سالهای ۱۳۳۷-۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۸۳
پدید آورندگان : اسماعیل (پدید آور)
موضوع اثر : هزینه
تاریخ خلق : ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان