ابلاغیه به امین الدوله و ارسال اعتراضیه و حکم محضری به وراث کاظم ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ابلاغیه حکم محضری به امین الدوله و ارسال لوایح اعتراضیه به وراث مجمدکاضم ملک التجار در سال ۱۳۴۰-۱۳۴۱
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۸۴
موضوع اثر : اعتراضیه و حکم محضر
تاریخ خلق : ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان