صورت تخفیف ولایتی قریه فریزی در سال ۱۳۱۸ق و جمع و خرج مالیات املاک ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت تخفیف ولایتی قریه فریزی در سال ۱۳۱۸ق و جمع و خرج مالیات املاک محمدکاظم ملک التجار
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۸۷
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : برات, طغرا, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان