نامه ای احتمالا از حسین آقا ملک یا تقی خان نائب الایاله در باره پرداخت طلب نیرالدوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای احتمالا از حسین آقا ملک یا تقی خان نائب الایاله درباره ارسال فردهای حساب نیرالدوله، مهر کردن اجاره نامه نایب حسن توسط نایب التولیه آبادی و ساخت و ساز و تعمیر شهر طوس و قبر فردوسی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۳
موضوع اثر : طلب، بازسازی قبر فردوسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز آبی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان