اجاره نامه مزرعه دهنه معروف به عوض از سوی نجدالسلطنه به تقی خان معاون الایاله جمادی الاول ۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه مزرعه دهنه معروف به عوض از سوی نجدالسلطنه به تقی خان معاون الایاله به مدت ۲ سال به مبلغ ۴ هزار تومان جمادی الاول ۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۴
پدید آورندگان : نجدالسلطنه (پدید آور)
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۵ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان