قبوض رسید و حوالجات و صورتحساب ، فهرست اقلام در قاسم آباد و دهنه شور در سال ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مکاتبه، قبوض رسید و حوالجات و صورتحساب بین محمداسمعیل، میرزا رحیم و معاون الایاله پیرامون حواله پول نقد، مخارج حمل بار،هزینه اسلحه از نیشابور به دهنه شور ، فهرست اسناد رعایای قاسم آباد و... در سال ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۸
پدید آورندگان : میرزا رحیم (نویسنده) محمداسمعیل (نویسنده) معاون الایاله (نویسنده)
موضوع اثر : حواله و برات
تاریخ خلق : ۱۳ رمضان ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان