حواله مالی از طرف محمدباقر صراف به رضاقلی همدانی در جمادی الثانی ۱۳۲۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حواله مبلغ سیصد تومان از حاج محمدباقر صراف که توسط رضاقلی همدانی واصل شده در جمادی الثانی یونت ئیل ۱۳۲۴ و برات پانصدتومان حاج محمدباقر صراف که سیصدتومان آن باقی مانده، درخواست تسویه توسط حاج ابراهیم صراف
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۱۵
پدید آورندگان : رضاقلی (نویسنده)
موضوع اثر : حواله و برات
تاریخ خلق : ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان