پیش نویس نامه در رابطه با سرقت اسب و ارتباط آن با قونسولهای روس و انگلیس در ۱۳۲۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پیش نویس نامه در رابطه با حل و فصل مسئله سرقت اسب از قوشه توت و رد و بدل شدن وجهی از طرف قادروردی و میرزاحسنعلی مترجم و حل مسئله بین قونسولهای روس و انگلیس در ۲۹ جمادی الثانی ۱۳۲۷
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۱۸
موضوع اثر : سرقت
تاریخ خلق : ۲۹ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان