گزارش وزارت عدلیه و داخله بابت برات تجاری حسین ملک و میرزا محمدکاشانی در ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

گزارشات محکمه استیناف وزارت عدلیه و سواد حکم برات تجاری حسین آقا ملک و تعرضات وی به میرزا محمدکاشانی بابت براتی که احالت و وکالت نداشته در ۱۳۲۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۱۹
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، محکمه استیناف (پدید آور) وزارت داخله، محکمه تجارت (پدید آور) وزارت عدلیه، اداره تنقیح لوایح (پدید آور)
موضوع اثر : برات تجاری
تاریخ خلق : ۲ رمضان ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان