نامه دعوت از طرف رئیس بانک استقراضی احتمالا به ملک التجار در جمادی الاخر ۱۳۲۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دعوت از طرف رئیس بانک استقراضی احتمالا به ملک التجار به جهت ملاقات طرفین پیش مسافرت از به روسیه در جمادی الاخر ۱۳۲۹
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۱
پدید آورندگان : مصطفی الموسوی (نویسنده) بانک استقراضی روسیه (صادر کننده)
موضوع اثر : ملاقات
تاریخ خلق : ۲۹ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان