اجاره نامه حجر طاحونه مزرعه جیم آباد توسط معاون الایاله به کربلائی حسین در ۱۳۲۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه حجر طاحونه جدید البناء در مزرعه جیم آباد ملک التجار توسط معاون الایاله به کربلائی حسین و شرح تمامی شروط شرعی مال الاجاره برای مستاجر و موجر به تاریخ رجب ۱۳۲۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۲
پدید آورندگان : نجم التولیه (نویسنده)
موضوع اثر : اجاره حجر طاحونه
تاریخ خلق : رجب ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان