فهرست نام اشخاصی که اوراق مشارکت شرکت عمومی را مهر کرده اند در شوال ۱۳۲۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فهرست نام اشخاصی که اوراق مشارکت شرکت عمومی را مهر کرده و ضامن صحت عمل شده اند و به موجب فرمایش مفاخر الملک وزیر تجارت باید قرض بدهند، رسیدگی به شکایت محاسبین در خصوص در یافت حقوق، محاسبه شرکت عمومی در ۱۱ شوال ۱۳۲۶ ، نامه تایید حواله ملازمان حسین آقا به دارالتجاره امانات شرکت عمومی، قبض وصول دارالتجاره امانات شرکت عمومی به جهت اخراجات کارخانه در محرم ۱۳۲۳در شوال ۱۳۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۶
پدید آورندگان : دارالتجاره امانات مرکزیه شرکت عمومی ایران (پدید آور)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۵ محرم ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان