سواد تلگراف اتابک اعظم، تلگراف های کاظم ملک التجار به حسین ملک و میرزا عبدالله متولی پیرامون مسائل معاون الایاله در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد تلگراف اتابک اعظم به حسین آقا ملک پیرامون دستخط مظفرالدین شاه به ایالت خراسان و مشیرالسلطنه، تلگراف های محمدکاظم ملک التجار به حسین آقا ملک و میرزا عبدالله متولی پیرامونتلگراف اتابک اعظم پیرامون قضیه جعل سند و مسائل معاون الایاله
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (صادر کننده) میرزاعلی اصغرخان (صادر کننده)
موضوع اثر : جعل سند
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مستطیل عمودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان