نامه تقی احتمالا به ملک التجار پیرامون مطالبات شرکت، مالیات املاک و تقاضای تعیین تکلیف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه تقی احتمالا به ملک التجار پیرامون مطالبات شرکت ، مالیات املاک و مواجب سوار و غلام و تقاضای تعیین تکلیف
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۹
پدید آورندگان : تقی معاون الایاله؟ (نویسنده)
موضوع اثر : مالیت، مواجی و شرکت عمومی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : سپهسالار, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان