نامه معائن الایاله به حسین ملک درباره مرگ بسیاری از مردم از تیفوئید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه معائن الایاله به حسین ملک درباره وقوع تب تیفوئید در خراسان و مرگ بسیاری از مردم / مالیات کاریز بداق، سد فریمان و ...
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۵۴
پدید آورندگان : تقی خان معاون الایاله (نویسنده)
موضوع اثر : نامه به حسین ملک درباره مرگ بسیاری از مردم از تیفوئید
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, ماشینی, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان