نامه مجیرالسلطنه به حسین ملک پیرامون آب دهنه شور ۱۳۳۰ ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مجیرالسلطنه به حسین ملک پیرامون حسن انتخاب آقا محمداسماعیل برای اراده دهنه شور و تقسیم آب آن در سال ۱۳۳۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۵۸
پدید آورندگان : مجیرالسلطنه (نویسنده)
موضوع اثر : نامه مجیرالسلطنه به حسین ملک پیرامون آب دهنه شور
تاریخ خلق : از ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴) تا
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان