اقرارنامه انتقال سه زوج یک ربع ملک آب دهنه شور به حسین ملک در سال ۱۳۳۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اقرار سه برادر مالکان زوج یک ربع آب ملک دهنه شور در فروش سهم خود به حسین ملک در سال ۱۳۳۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۵۹
پدید آورندگان : کربلایی محمدصادق (نویسنده) کربلایی محمدابراهیم (نویسنده) کربلایی کریم (نویسنده)
موضوع اثر : اقرار انتقال سهمی از آب دهنه شور به حسین ملک
تاریخ خلق : از ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴) تا
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان