رسید دریافت اسلحه و مهمات مباشرین املاک خراسان از تقی معاون الایاله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید دریافت اسلحه و مهمات مباشرین املاک دولت آباد، عباس آباد، قاسم آباد و ... از تقی معاون الایاله طی سال های ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ قمری به انضمام صورت و فهرست کلی آن و یادداشت فروش اسلحه به مهر محمدباقر .
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۰۱
پدید آورندگان : تقی معاون الایاله (پدیدآور) مباشرین املاک خراسان (پدیدآور)
موضوع اثر : تحویل اسلحه و مهمات
تاریخ خلق : ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان